3 Δεκεμβρίου, 2022

enimerosou.gr

Τελευταία νέα, ειδήσεις, εξελίξεις, ενημέρωση

Διαβούλευση για το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων στον Δήμο Πρεσπών

Διαβούλευση για το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων στον Δήμο Πρεσπών

Εάν σας άρεσε, κοινοποιήστε το άρθρο

Διαβούλευση για το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων στον Δήμο Πρεσπών


­
­

Ο Δήμος Πρεσπών διαμορφώνοντας την σχεδιασμό μετάβασης σε οικονομία μηδενικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, εκπονεί Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) το οποίο αποτελεί βασικό εργαλείο εκκίνησης της προσπάθειας προώθησης καθαρών μορφών μετακίνησης. Ως Σ.Φ.Η.Ο. ορίζεται το πρόγραμμα χωροθέτησης δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Η/Ο) κανονικής ή υψηλής ισχύος και θέσεων στάθμευσης Η/Ο, που εκπονείται από τους Δήμους εντός των διοικητικών τους ορίων.
 
Η κατάρτιση των ΣΦΗΟ αφορά σε χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης σε:
Υφιστάμενους υπαίθριους ή στεγασμένους δημοτικούς χώρους στάθμευσης
Υφιστάμενες παρόδιες θέσεις στάθμευσης, ελεύθερες και ελεγχόμενης στάθμευσης (πολεοδομικά κέντρα των δήμων, περιοχές αυξημένης επίσκεψης, πυκνοδομημένες αστικές περιοχές)
Νέους υπαίθριους/στεγασμένους χώρους στάθμευσης ή παρόδιες θέσεις στάθμευσης που χωροθετούνται με σκοπό την εγκατάσταση σημείων φόρτισης Η/Ο
Τερματικούς σταθμούς και σε επιλεγμένα σημεία των δημοτικών και αστικών συγκοινωνιών, χώρους εξυπηρέτησης τουριστικών λεωφορείων και οχημάτων τροφοδοσίας, Υφιστάμενα και νόμιμα καθορισμένα σημεία στάσης ή στάθμευσης (πιάτσες) Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ, Χώρους στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ
 
Η δημόσια διαβούλευση στοχεύει στην κατά το δυνατόν υψηλότερη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στις διαδικασίες χωροθέτησης των σταθμών φόρτισης. Μέσω αυτής της δράσης, σκοπός είναι η επίτευξη της βέλτιστης χωροθέτησης τους. Επομένως, είναι χρήσιμη και αναγκαία η συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων που δραστηριοποιούνται στο Δήμο, καθώς και των πολιτών που κατοικούν, εργάζονται ή επισκέπτονται το Δήμο.
 
Σας προσκαλούμε λοιπόν να συμμετέχετε ενεργά στις διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης και να διατυπώσετε τις απόψεις σας σχετικά με την προτεινόμενη χωροθέτηση των σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων .
 
Συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο που θα βρείτε στην σελίδα διαβούλευσης του Δήμου Πρεσπών
 
Ο Δήμος Πρεσπών στην προσπάθεια του να συγκροτήσει ένα ενεργό και δυναμικό δίκτυο εμπλεκόμενων φορέων που συζητά και συν διαμορφώνει το μέλλον, προσβλέπει στην ενεργή συμμετοχή και στήριξη όλων σας, για την αποτελεσματική εκπόνηση του σχεδίου.
­
­

Εάν σας άρεσε, κοινοποιήστε το άρθρο