Κυριακή, 19 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΆρθραΤα οφέλη από την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας

Τα οφέλη από την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας

Ειδήσεις Δυτικής Μακεδονίας: Γρεβενά, Καστοριά, Κοζάνη και Φλώρινα

Τα οφέλη από την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας

Του Ανδρέα Μήλιου*

Οι οίκοι αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των χωρών είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις που προσφέρουν συμβουλευτικές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στη δευτερογενή αγορά, σχετικές με τον επιχειρηματικό και χρηματοοικονομικό κίνδυνο, που μπορεί να εμπεριέχεται στις επενδύσεις που γίνονται σε διάφορες χώρες. Οι οίκοι αξιολογούν το πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον των κρατών, καθώς και την πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων και των Οργανισμών που εκδίδουν χρεόγραφα, με στόχο την άντληση κεφαλαίων από τις διεθνείς αγορές. Οι αξιολογήσεις των χωρών γίνονται δύο φορές τον χρόνο, Άνοιξη και Φθινόπωρο, και προκύπτουν από την εξέταση των βασικών δημοσιονομικών δεικτών (ΑΕΠ, δημόσιο και ιδιωτικό χρέος, έλλειμμα κεντρικής κυβέρνησης, πληθωρισμός, δείκτης ανάπτυξης, επίπεδο τραπεζικών κεφαλαίων, σταθερότητα και ποιότητα πολιτικού περιβάλλοντος, κ.ά.).

Αν και τα κριτήρια αξιολόγησης των εν λόγω οίκων είναι κατά βάση  οικονομικού περιεχομένου, οι αξιολογήσεις τους διαδραματίζουν καταλυτικό ρόλο στη συνολική εικόνα των χωρών, στο κύρος και στη φήμη τους στο διεθνές στερέωμα, αφού η οικονομία είναι αυτή που καθορίζει σήμερα, σε μεγάλο βαθμό, όχι μόνο τα οικονομικά αλλά και τα πολιτικά και κοινωνικά δεδομένα των κρατών. Οι θετικές αξιολογήσεις των οίκων αποτελούν ψήφο εμπιστοσύνης για τις επενδυτικές δυνατότητες και την αναπτυξιακή προοπτική των χωρών, ενώ οι αρνητικές πλήττουν το επενδυτικό κλίμα, δυσχεραίνουν την αναζήτηση κεφαλαίων και αυξάνουν σημαντικά το κόστος του χρήματος. 

Οι μεγαλύτεροι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, που ελέγχουν το 95% περίπου της αγοράς είναι τρεις: η Standard &Poor’s, η Fitch Ratings και η Moody’s Investors Service. Η καναδική DBRS ελέγχει το υπόλοιπο 5%. Οι δύο πρώτες χρησιμοποιούν το ίδιο σύστημα αξιολόγησης, ενώ η Moody’s δικό της, ελαφρώς διαφοροποιημένο. Οι δύο πρώτες χρησιμοποιούν ένα σύστημα  κεφαλαίων γραμμάτων από το “ΑΑΑ” μέχρι το “D”, ενώ η Moody’s Investors Service ένα σύστημα γραμμάτων και αριθμών, από το “Αaa” μέχρι το “D”. Οι τέσσερις πρώτες βαθμίδες της κλίμακας αξιολόγησης των Standard &Poor’s και Fitch Ratings (ΑΑΑ, ΑΑ+/ΑΑ/ΑΑ-, Α+/Α/Α- και ΒΒΒ+/ΒΒΒ/ΒΒΒ-) και (Αaa, Aa1/Aa2/Aa3, A1/A2/A3 και Baa1/Baa2/Baa3) της  Moody’s χαρακτηρίζουν την επαρκή αξιοπιστία της πιστοληπτικής ικανότητας, οι υπόλοιπες τον κίνδυνο αναξιόχρεου. Πρόσφατα  Standard &Poor’s και DBRS κατέταξαν την Ελλάδα στην επενδυτική βαθμίδα, ενώ η Moody’s προχώρησε σε διπλή αναβάθμιση, η οποία, όμως, είναι ένα βήμα κάτω από την επενδυτική. Την 1η Δεκεμβρίου αναμένεται και η αξιολόγηση της Fitch Ratings.

Οι αναβαθμίσεις αυτές του αξιόχρεου θα έχουν πολλαπλά οφέλη για τη χώρα, στα οποία θα ανήκουν:

– Η βελτίωση της εικόνας της χώρας και της θέσης της στη διεθνή αγορά, με επακόλουθο την απόκτηση ανταγωνιστικού επενδυτικού και οικιστικού πλεονεκτήματος. Η αναβάθμιση του κύρους και της φήμης της χώρας, εκτός από επενδύσεις και κεφάλαια, θα προσελκύσει και ξένο, εξειδικευμένο στις νέες τεχνολογίες, ανθρώπινο δυναμικό (ψηφιακούς νομάδες) που θα επιλέξει ως τόπο διαμονής και εργασίας την Ελλάδα. Η εξέλιξη αυτή θα συμβάλλει, εκτός των άλλων, και στη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος. 

– Η βελτίωση των συνθηκών άντλησης κεφαλαίων (δανεισμού) και χρηματοδότησης του δημόσιου τομέα. Πτώση των επιτοκίων των κρατικών ομολόγων. 

– Η βελτίωση των συνθηκών χρηματοδότησης των ελληνικών τραπεζών που θα δανείζονται με χαμηλότερα επιτόκια από τη διεθνή αγορά.

– Η αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων (ελληνικών και ξένων) που θα προκύψει από την αξιοπιστία της χώρας ως επενδυτικός προορισμός

– Η μείωση του κόστους δανεισμού επιχειρήσεων και νοικοκυριών που θα προκύψει από τη μείωση  των επιτοκίων των τραπεζών.

– Η αύξηση της αξίας της γης, της ακίνητης περιουσίας και των λοιπών περιουσιακών στοιχείων της χώρας. Η σταθερότητα του πολιτικού και οικονομικού περιβάλλοντος θα ενισχύσει την τάση αγοράς κατοικίας από εύπορους συνταξιούχους της Βόρειας Ευρώπης και τον υπόλοιπο κόσμο (ασημένια οικονομία). 

– Η ενίσχυση της ροής ξένων κεφαλαίων για επενδύσεις στους τομείς της πράσινης μετάβασης, της τεχνολογικής εξέλιξης, της τεχνητής νοημοσύνης και της αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών. Επακόλουθο της ροής αυτής θα είναι η δημιουργία υψηλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας, η ανακοπή του brain drain, ο επαναπατρισμός των Ελλήνων που αναζήτησαν εργασία στο εξωτερικό τα χρόνια της κρίσης και η μείωση της ανεργίας. 

– Η αύξηση της κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου και η κατάταξή του στων αναπτυγμένων χωρών. 

– Η βελτίωση της ποιότητας των  χαρτοφυλακίων επιχειρήσεων και οργανισμών που διαθέτουν κρατικά ομόλογα, η οποία θα έχει ως απότοκη συνέπεια την ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναμικής τους.

* Ο Ανδρέας Μήλιος είναι διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Φρανκφούρτης, οικονομολόγος και συγγραφέας.

Πηγή: https://www.capital.gr/me-apopsi/3746580/ta-ofeli-apo-tin-anaktisi-tis-ependutikis-bathmidas/?fbclid=IwAR3s9dRjA8AZAjm9otYSW7xlX1vGHVAyjTiVxr7pD5Wys-qvIqbHSjzOSLM


Ειδήσεις Δυτικής Μακεδονίας: Γρεβενά, Καστοριά, Κοζάνη και Φλώρινα
RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments