enimerosou.gr

Ειδήσεις Δυτικής Μακεδονίας. Γρεβενά, Καστοριά, Κοζάνη & Φλώρινα

Πρόγραμμα Erasmus Συμμετοχή στο Διαπιστευμένο Σχέδιο Κινητικότητας 2022-1-EL01-KA121-SCH-000067680

Πρόγραμμα Erasmus. Συμμετοχή στο Διαπιστευμένο Σχέδιο Κινητικότητας 2022-1-EL01-KA121-SCH-000067680.

Ειδήσεις Δυτικής Μακεδονίας: Γρεβενά, Καστοριά, Κοζάνη και Φλώρινα

Πρόγραμμα Erasmus. Συμμετοχή στο Διαπιστευμένο Σχέδιο Κινητικότητας 2022-1-EL01-KA121-SCH-000067680.

Συμμετοχή στο Διαπιστευμένο Σχέδιο Κινητικότητας 2022-1-EL01-KA121-SCH-000067680.

Με την συμμετοχή 2 εκπαιδευτικών του ΕΚ Αμυνταίου τη Δευτέρα 19 και την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2024 πραγματοποιήθηκε Επιμορφωτική Διημερίδα του Διαπιστευμένου Σχεδίου Κινητικότητας 2022-1-EL01-KA121-SCH-000067680. Με εποικοδομητικές εισηγήσεις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες, από τις Δρ καθηγήτριες Πανεπιστημίου Frederick στο θέμα:” Συμπεριληπτική εκπαίδευση & διαφοροποιημένη διδασκαλία “. Μέσα από τον πλούτο των γνώσεών τους, την επιστημονική τους αξία και την εξαιρετική μεταδοτικότητα τους γνωρίσαμε εκπαιδευτικά εργαλεία που συντελούν στην διάχυσή της γνώσης μας στην εκπαιδευτική κοινότητα μας.

Μπορεί να είναι εικόνα 11 άτομα και άτομα που μελετούν

Ακολουθεί η ανακοίνωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δ. Μακεδονίας:

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας

Επιμορφωτική Διημερίδα, Α’ Μέρος

Διαπιστευμένο Σχέδιο Κινητικότητας 2022-1-EL01-KA121-SCH-000067680

Δραστηριότητα: Προσκεκλημένοι Εμπειρογνώμονες (Invited experts)

Θέμα: Συμπεριληπτική εκπαίδευση και διαφοροποιημένη διδασκαλία

Τη Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2024 πραγματοποιήθηκε το Α’ μέρος της Επιμορφωτικής Διημερίδας από τις

Δρ Nikleia Eteokleous , Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Frederick, προέδρο της Επιτροπής Εξ’ Αποστάσεως Μάθησης και συν-ιδρύτρια της Ακαδημίας Ρομποτικής του Πανεπιστημίου, και

Δρ Nansia Kyriakou , Λέκτορα στο Πανεπιστήμιο Frederick και συντονίστρια του Διαπανεπιστημιακού μεταπτυχιακού προγράμματος “Διαπολιτισμικές Σπουδές και η Ελληνική ως 2η/ξένη γλώσσα”

Μπορεί να είναι εικόνα 11 άτομα, άτομα που μελετούν, πίνακας και πλήθος

Κατά τη διάρκεια του πρώτου μέρους του εργαστηρίου παρουσιάτηκαν και αποσαφηνίστηκαν οι έννοιες της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, και συζητήθηκαν πτυχές σύγκλισης των δύο αυτών θεωρητικών και μεθοδολογικών προσεγγίσεων. Επίσης, δόθηκαν και συζητήθηκαν παραδείγματα εφαρμογών διδακτικών πρακτικών, που βασίζονται στις αρχές των παραπάνω προσεγγίσεων. Στη συνέχεια, οι εισηγήτριες παρουσίασαν και επεξήγησαν τις έννοιες της πολυτροπικότητας, των πολυγραμματισμών και των πολυμέσων, και το πώς συνδέονται με τις νέες και αναδυόμενες τεχνολογίες. Οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να επεξεργαστούν ποικίλα πολυμεσικά εργαλεία, αναπτύσσοντας δραστηριότητες μέσα στο πλαίσιο των

οποίων εφαρμόστηκαν οι παραπάνω έννοιες, όπως: Canva, VoiceThread, MakeBeliefs, Pixton, Comic Strip creator. Ακολούθως, παρουσιάστηκε η φιλοσοφία Universal Design Learning και το πώς εφαρμόζεται στην εκπαιδευτική πράξη με σκοπό την προώθηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. Το πρώτο μέρος του εργαστηρίου ολοκληρώθηκε με ανάπτυξη, σύντομη παρουσίαση και συζήτηση βιωματικών δραστηριοτήτων από τις συμμετέχουσες/τους συμμετέχοντες.

Ευχαριστούμε θερμά τη διεύθυνση και το εκπαιδευτικό προσωπικό του 19ου Δ.Σ. Κοζάνης για τη φιλοξενία και την υποστήριξη.

#πδεδυτικήςμακεδονίας#erasmusplusproject#ErasmusIKY

Επιμορφωτική Διημερίδα, B’ Μέρος

Διαπιστευμένο Σχέδιο Κινητικότητας 2022-1-EL01-KA121-SCH-000067680

Δραστηριότητα: Προσκεκλημένοι Εμπειρογνώμονες (Invited experts)

Θέμα: Συμπεριληπτική εκπαίδευση και διαφοροποιημένη διδασκαλία

Την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2024 πραγματοποιήθηκε το Β’ μέρος της Επιμορφωτικής Διημερίδας από τις

Δρ Nikleia Eteokleous , Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Frederick, προέδρο της Επιτροπής Εξ’ Αποστάσεως Μάθησης και συν-ιδρύτρια της Ακαδημίας Ρομποτικής του Πανεπιστημίου, και

Δρ Nansia Kyriakou , Λέκτορα στο Πανεπιστήμιο Frederick και συντονίστρια του Διαπανεπιστημιακού μεταπτυχιακού προγράμματος “Διαπολιτισμικές Σπουδές και η Ελληνική ως 2η/ξένη γλώσσα”

Μπορεί να είναι εικόνα 4 άτομα, άτομα που μελετούν και πίνακας

Κατά τη διάρκεια του Β’ μέρους του εργαστηρίου πραγματοποιήθηκε παρουσίαση του χρηματοδοτούμενου ερευνητικού προγράμματος, Reinventing Mainstream Classroom, Erasmus+, KA2 (RE.MA.C.), επεξηγήθηκε το μικτό μοντέλο περιστροφής, το οποίο αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου καθώς και το πώς υλοποιούνται οι έννοιες της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και συμπεριληπτικής εκπαίδευσης μέσα από το εν λόγω μοντέλο. Το μικτό μοντέλο περιστροφής και το πρότυπο εφαρμογής του μοντέλου λαμβάνουν υπόψη τα ακόλουθα: (α) τα επίπεδα γλωσσομάθειας, (β) τις γλωσσικές δεξιότητες που αναμένεται να αναπτυχθούν, (γ) τα μαθησιακά αποτελέσματα (βάσει της ταξινομίας του Bloom), (δ) τις ικανότητες που αναπτύσσονται με βάση το μοντέλο της Laurillard και (ε) το πλαίσιο αναφοράς ικανοτήτων για δημοκρατικό πολιτισμό του Συμβουλίου της Ευρώπης (Democratic Culture of Council of Europe Framework). Για την εφαρμογή του μοντέλου γίνεται αξιοποίηση ποικίλων ψηφιακών τεχνολογιών, οι οποίες ενσωματώνονται στις πλατφόρμες REMAC Lab, Milage+ Platform καθώς και μέσω του αποθετήριου REMAC. Στο τελευταίο μέρος της παρουσίασης πραγματοποιήθηκε παρουσίαση των κριτηρίων αξιολόγησης που αξιοποιήθηκαν από τις πέντε συμμετέχουσες χώρες, στην προσπάθεια χαρτογράφησης διαθέσιμου εκπαιδευτικού υλικού αλλά και ψηφιακών πλατφόρμων ως προς τη διαπολιτισμική τους ταυτότητα αλλά και ως προς την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων που προωθούνται δια μέσου αυτών. Το 2ο μέρος ολοκληρώθηκε με βιωματικές δραστηριότητες αξιοποιώντας το αποθετήριο REMAC.

Ευχαριστούμε θερμά τη διεύθυνση και το εκπαιδευτικό προσωπικό του 19ου Δ.Σ. Κοζάνης για τη φιλοξενία και την υποστήριξη.

Εργαστηριακό Κέντρο Αμυνταίου


Ειδήσεις Δυτικής Μακεδονίας: Γρεβενά, Καστοριά, Κοζάνη και Φλώρινα

You may have missed