Σάββατο, 13 Ιουλίου, 2024
88η ΔΕΘ
newage invitations newamazingideas Προσκλητήρια γάμου και βάπτισης Γάμος Βάπτιση Πρωτόγερος Πέτρος Πρωτόγερου Κατερίνα 2467081694
ΑρχικήΔυτική ΜακεδονίαΣυμμετοχή του εργαστηρίου MaterLab του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στο έργο SmartConEurope.

Συμμετοχή του εργαστηρίου MaterLab του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στο έργο SmartConEurope.

Ειδήσεις Δυτικής Μακεδονίας: Γρεβενά, Καστοριά, Κοζάνη και Φλώρινα

Συμμετοχή του εργαστηρίου MaterLab του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στο έργο SmartConEurope.

Με μεγάλες προσδοκίες και ιδιαίτερη ικανοποίηση το εργαστήριο MaterLab του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με επικεφαλής τον Καθηγητή κ. Ιωάννη Μπακούρο και τις συνεργάτιδες κ. Αμαλία Κούσκουρα και κ. Ελένη Καλλιοτζή συμμετέχει στο έργο SmartConEurope, που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg Europe.

Οι σημαντικές διαφορές που έχουν καταγραφεί μεταξύ των Ευρωπαϊκών περιφερειών αναφορικά με τη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) σε προγράμματα Έρευνας και Καινοτομίας (R+I), έχουν καταδείξει την ανάγκη διαμόρφωσης μίας εντατικής και συστημικής προσέγγισης για την ανάπτυξη περιφερειακών οικοσυστημάτων. Απαντώντας στο πρόβλημα αυτό, το έργο SmartConEurope, στοχεύει στην αντιμετώπιση συγκεκριμένων αναγκών σε περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο, για την ενθάρρυνση των ΜΜΕνα συμμετάσχουν επιτυχώς σε προγράμματα Έρευνας και Καινοτομίας. Στο πλαίσιο αυτό και με δεδομένο ότι οι Περιφερειακές Αρχές σε συνεργασία με άλλους φορείς είναι υπεύθυνες για τη χάραξη πολιτικών, το SmartConEurope θα δημιουργήσει ένα αποθετήριο γνώσης και μία βάση δεδομένων για την αξιοποίησή τους από τις Περιφέρειες της ΕΕ. Τα αποτελέσματα του έργου στοχεύουν στην ανταλλαγή εμπειριών και μάθησης σε διαπεριφερειακό επίπεδο για την ενίσχυση των αντίστοιχων περιφερειακών οικοσυστημάτων καθώς και τη βελτίωση των εξεταζόμενων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των υπόλοιπων μέσων πολιτικής και δομών διακυβέρνησης μεταξύ των εταίρων.

Στην κατεύθυνση αυτή, η ομάδα έργου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας είναι υπεύθυνη για την προώθηση του τομέα έρευνας και καινοτομίας και την παροχή εξειδικευμένης βοήθειας σε καινοτόμες επιχειρήσεις προκειμένου να ικανοποιήσουν τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις.

Στο έργο συμμετέχουν 8 εταίροι και 2 φορείς άσκησης πολιτικών από 6 Ευρωπαϊκές Περιφέρειες (Πολωνία, Φιλανδία, Γαλλία, Πορτογαλία, Ισπανία και Ελλάδα – Δυτική Μακεδονία) και η πρώτη συνάντηση εργασίαςπραγματοποιήθηκε στην Πολωνία στις 4-5 Ιουνίου 2024.


Ειδήσεις Δυτικής Μακεδονίας: Γρεβενά, Καστοριά, Κοζάνη και Φλώρινα
newage luxury wedding invitations
newage luxury baptism invitations

Most Popular

Recent Comments