Δευτέρα, 27 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΕξελίξειςΟικονομίαWWF: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων επιχορήγησης από 5.000 έως 20.000 ευρώ στους αλιείς...

WWF: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων επιχορήγησης από 5.000 έως 20.000 ευρώ στους αλιείς μικρής κλίμακας

Ειδήσεις Δυτικής Μακεδονίας: Γρεβενά, Καστοριά, Κοζάνη και Φλώρινα

WWF: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων επιχορήγησης από 5.000 έως 20.000 ευρώ στους αλιείς μικρής κλίμακας

Το WWF CALL FOR GRANTS είναι ένας χρηματοδοτικός μηχανισμός με τον οποίο επιδιώκεται να επιταχυνθεί η χρήση της διαθέσιμης χρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) για την προώθηση της βιώσιμης αλιείας μικρής κλίμακας στη Μεσόγειο.

Το WWF CALL FOR GRANTS επιθυμεί να αυξήσει τον αριθμό των αιτημάτων χρηματοδότησης που υποβάλλονται στο ΕΤΘΑ παρέχοντας στους αλιείς μικρής κλίμακας:

 • αρχικό κεφάλαιο υπό τη μορφή επιχορήγησης (από 5.000 ευρώ έως 20.000 ευρώ), το οποίο πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως συγχρηματοδότηση στο αίτημα χρηματοδότησης από το ΕΤΘΑ ως προς τα κεφάλαια που διαχειρίζονται οι εθνικές αρχές του ΕΤΘΑ, ΚΑΙ
 • τεχνική υποστήριξη για τη σύνταξη του αιτήματος χρηματοδότησης από το ΕΤΘΑ.

Οι επιλέξιμοι αλιείς μικρής κλίμακας από την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Σλοβενία, την Κροατία και την Ελλάδα, οι οποίοι ενδιαφέρονται να λάβουν αρχικό κεφάλαιο και τεχνική υποστήριξη για τη σύνταξη του αιτήματος χρηματοδότησης από το ΕΤΘΑ, καλούνται να υποβάλουν προτάσεις έργου σύμφωνα με τους κανόνες και τα κριτήρια της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων επιχορήγησης.

Στόχοι του WWF Call for Grants

Το WWF CALL FOR GRANTS επιδιώκει τους ακόλουθους στόχους:

 • Παροχή της απαραίτητης συγχρηματοδότησης και τεχνικής υποστήριξης στους αλιείς μικρής κλίμακας της Μεσογείου, ώστε να υποβάλουν αίτηση στο ΕΤΘΑ, για να υλοποιήσουν δράσεις για μια πιο βιώσιμη αλιεία.
 • Βελτίωση της ικανότητας των αλιέων μικρής κλίμακας για την υποβολή αίτησης στο ΕΤΘΑ.
 • Αύξηση του ενδιαφέροντος των αλιέων μικρής κλίμακας για το ΕΤΘΑ και προαγωγή της χρήσης της διαθέσιμης χρηματοδότησης για ταχεία μετάβαση σε μια πιο βιώσιμη αλιεία.
 • Επιτάχυνση της υλοποίησης του Περιφερειακού σχεδίου δράσης για την αλιεία μικρής κλίμακας (ΠΣΔ-ΑΜΚ) της Γενικής Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο (ΓΕΑΜ).

Πως λειτουργεί

Για την υποβολή αίτησης στο WWF CALL FOR GRANTS, οι αλιείς μικρής κλίμακας πρέπει να υποβάλουν προτάσεις έργου στο WWF σύμφωνα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας και σε συμμόρφωση με αυτά.

Οι προτάσεις έργου πρέπει να περιλαμβάνουν:

 • περιγραφή των δράσεων που πρόκειται να υλοποιηθούν για τη βιώσιμη αλιεία
 • το είδος του μέτρου του αιτήματος χρηματοδότησης από το ΕΤΘΑ για το οποίο θέλετε να υποβάλετε αίτηση (Ειδικοί στόχοι ΕΤΘΑ, μέτρα ΕΤΘΑ)
 • το ποσό του αρχικού κεφαλαίου που απαιτείται ως συγχρηματοδότηση για τη σύνταξη του αιτήματος χρηματοδότησης από το ΕΤΘΑ.

Το WWF θα επιλέξει τις καλύτερες προτάσεις που θα ληφθούν και θα παρέχει σε επιλεγμένους αλιείς μικρής κλίμακας (δικαιούχους):

 • αρχικό κεφάλαιο υπό τη μορφή επιχορήγησης (από 5.000 ευρώ έως 20.000 ευρώ), το οποίο πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως συγχρηματοδότηση στο αίτημα χρηματοδότησης από το ΕΤΘΑ, ΚΑΙ
 • τεχνική υποστήριξη για την προετοιμασία του αιτήματος χρηματοδότησης από το ΕΤΘΑ. Ο βοηθός τεχνικής υποστήριξης θα ελέγχει την επιλεξιμότητα του δικαιούχου από το ΕΤΘΑ, θα υποστηρίζει τη σύνταξη του αιτήματος χρηματοδότησης από το ΕΤΘΑ, θα παρέχει υποστήριξη στις διαδικασίες του ΕΤΘΑ και θα καθοδηγεί την υποβολή του αιτήματος χρηματοδότησης από το ΕΤΘΑ στην αρμόδια εθνική αρχή.
 • Πως γίνεται η υποβολή αίτησης;

Οι αλιείς μικρής κλίμακας πρέπει να υποβάλουν τις προτάσεις έργου και τις υπεύθυνες δηλώσεις (βλέπε παράγραφο 4.3) στο WWF με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: [email protected].

Για την υποβολή της πρότασης έργου σας, θα βρείτε το Έντυπο αίτησης εδώ και το Έντυπο υπεύθυνης δήλωσης εδώ.

Μετά την υποβολή της πρότασης έργου και της υπεύθυνης δήλωσης, οι αιτούντες θα λάβουν επιβεβαίωση μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Θα εξετασθούν μόνο οι δεόντως συμπληρωμένες προτάσεις έργου και οι υπεύθυνες δηλώσεις.

Ημερομηνίες που πρέπει να θυμάστε:

 • Έναρξη υποβολής: Μάρτιος 2021.
 • Προθεσμία λήψης αιτήσεων: 15 Μαΐου 2021 στις 12:00 μ.μ. Τα έγγραφα που θα παραληφθούν μετά τις 12:00 μ.μ. της 15ης Μαΐου δεν θα ληφθούν υπόψη.

Οι αιτούντες θα ειδοποιηθούν για την απόδειξη της παραλαβής.

Σε περίπτωση οποιουδήποτε ερωτήματος σχετικά με τη διαδικασία και την πρόσκληση υποβολής προτάσεων επιχορήγησης ή τυχόν παράπονα, παρακαλείστε να γράψετε στο [email protected] ή να καλέσετε στο +39 345 889 21 26.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και όλα τα έγγραφα μπορείτε να τα θα βρείτε στην ιστοσελίδα της WWF.

EENANKO ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.
Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Enterprise Europe Network – Hellas Σημείο Πληροφόρησης για Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων του Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΕΠΑΝΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020

Ειδήσεις Δυτικής Μακεδονίας: Γρεβενά, Καστοριά, Κοζάνη και Φλώρινα
RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments