Πέμπτη, 13 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήΕξελίξειςΕκπαίδευση«Τέταρτη Εταιρική συνάντηση στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ με τίτλο “HOPE4Schools”»

«Τέταρτη Εταιρική συνάντηση στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ με τίτλο “HOPE4Schools”»

Ειδήσεις Δυτικής Μακεδονίας: Γρεβενά, Καστοριά, Κοζάνη και Φλώρινα

«Τέταρτη Εταιρική συνάντηση στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ με τίτλο “HOPE4Schools”»

Τη Δευτέρα και Τρίτη 23 και 24 Οκτωβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε η τέταρτη και τελευταία εταιρική συνάντηση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ με τίτλο “HOPE4schools” (κωδικός προγράμματος: 2021-1-RO01-KA220-SCH-000024401 και διάρκεια υλοποίησης από 01-01-2022 έως 01-01-2024) στην πόλη Αβέιρο της Πορτογαλίας. Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού, έτσι ώστε οι εκπαιδευτικοί να παρεμβαίνουν αποτελεσματικά και να υποστηρίζουν τους μαθητές, το προσωπικό και τις οικογένειές τους κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής διδασκαλίας, με γνώμονα την υγεία και την ευημερία όλων των εμπλεκόμενων. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας συνεργάζεται με οργανισμούς από τη Βουλγαρία, την Πορτογαλία, τη Σερβία, την Τσεχία και δυο από τη Ρουμανία, ο ένας από τους οποίους είναι και ο συντονιστής του προγράμματος. Στη συνάντηση συμμετείχαν η υπεύθυνη προώθησης του Erasmus+ στην ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας, Ευαγγελία Τριανταφύλλου, και η Γιαννούλα Τζώτζη, οικονομολόγος-εκπαιδευτικός του 3ου ΓΕΛ Κοζάνης, που συμμετέχει στην υλοποίηση του προγράμματος. Αρχικά, έγινε αποτίμηση των σταδίων-αποτελεσμάτων που έχουν ολοκληρωθεί  μέχρι τώρα. Συγκεκριμένα, ο οδηγός “Εκπαιδευτική μεθοδολογία για την εισαγωγή της ευημερίας στα σχολεία” έχει ολοκληρωθεί και αναρτηθεί στα αγγλικά στην ιστοσελίδα του προγράμματος  https://hope4schools.eu/. Το προσεχές διάστημα αναμένεται να αναρτηθούν και οι μεταφράσεις του οδηγού στις γλώσσες των εταίρων του προγράμματος. Έπειτα, συζητήθηκαν λεπτομέρειες για το ψηφιακό αποθετήριο που περιλαμβάνει ψηφιακούς πόρους και διαδραστικά ψηφιακά εργαλεία που προωθούν την ευημερία στην σχολική κοινότητα. Καταγράφηκαν τα συμπεράσματα από την  πιλοτική εφαρμογή  των εργαλείων αυτών και παρουσιάστηκε η δομή και ο τρόπος εμφάνισής τους στην ιστοσελίδα του έργου. Τον συντονισμό και τη βασική ευθύνη για την υλοποίηση του δεύτερου αποτελέσματος  έχει η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας. Στη συνέχεια δόθηκαν οδηγίες για την περάτωση του τρίτου αποτελέσματος, που αναφέρεται στη δημιουργία βάσης δεδομένων με καλές πρακτικές που εφαρμόστηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας και την καταγραφή εμπειριών από την σχολική πραγματικότητα σχετικά με θέματα ευημερίας. Ακόμη, περιγράφηκαν οι διαδικασίες για την ολοκλήρωση της ανάρτησης  του συνόλου των αποτελεσμάτων του προγράμματος στην ιστοσελίδα του και οι τρόποι προώθησης και διάχυσής  τους στην ευρύτερη σχολική κοινότητα. Τέλος, κατά τη διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στις εντυπωσιακές εγκαταστάσεις του σχολικού συγκροτήματος που περιλαμβάνει συνολικά δύο ομάδες σχολείων (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) με περίπου 2.800 μαθητές.   Τα αποτελέσματα του έργου και περισσότερες πληροφορίες για αυτό υπάρχουν αναρτημένα  στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος  https://hope4schools.eu/ αλλά και στα κοινωνικά δίκτυα (εδώ) που δημιουργήθηκαν για τη διάχυση και τη βιωσιμότητα του περιεχομένου του. Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί στο τέλος του έτους και ευελπιστεί να συμβάλει στην ευημερία και την «ανθεκτικότητα» της σχολικής κοινότητας. 


Ειδήσεις Δυτικής Μακεδονίας: Γρεβενά, Καστοριά, Κοζάνη και Φλώρινα
newage luxury wedding invitations
newage luxury baptism invitations

Most Popular

Recent Comments