Δευτέρα, 15 Ιουλίου, 2024
88η ΔΕΘ
newage invitations newamazingideas Προσκλητήρια γάμου και βάπτισης Γάμος Βάπτιση Πρωτόγερος Πέτρος Πρωτόγερου Κατερίνα 2467081694
ΑρχικήΔυτική ΜακεδονίαΚαστοριάΕπενδύσεις σε υλικά & άυλα περιουσιακά στοιχεία σε υποδομές οινοποιίας και Επενδύσεις...

Επενδύσεις σε υλικά & άυλα περιουσιακά στοιχεία σε υποδομές οινοποιίας και Επενδύσεις με στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας της οινοπαραγωγής

Ειδήσεις Δυτικής Μακεδονίας: Γρεβενά, Καστοριά, Κοζάνη και Φλώρινα

Επενδύσεις σε υλικά & άυλα περιουσιακά στοιχεία σε υποδομές οινοποιίας και Επενδύσεις με στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας της οινοπαραγωγής

Γνωστοποιούμε ανακοίνωση του τμήματος Φυτ/κου και Ποιοτικού Ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας της ΠΕ Καστοριάς σχετικά με:

«Επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία σε υποδομές οινοποιίας» και «Επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία με στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας της οινοπαραγωγής» σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) της περιόδου 2023-2027.

Με την Υπ .Απόφαση 3139/329923, ΦΕΚ Β΄6309/06.11.2023, καθορίζονται οι αρμόδιες αρχές, η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, η διαδικασία αξιολόγησης, βαθμολόγησης και κατάταξης, οι διοικητικοί έλεγχοι, η διαδικασία έγκρισης καθώς και η διαδικασία καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης.

  Δικαιούχοι αυτής της στήριξης είναι οι οινοποιητικές επιχειρήσεις ή επαγγελματικές οργανώσεις, οργανώσεις οινοπαραγωγών, ενώσεις οργανώσεων οινοπαραγωγών, προσωρινές ή μόνιμες ενώσεις δύο ή περισσότερων οινοπαραγωγών που παράγουν και διαθέτουν στο εμπόριο προϊόντα οίνου.

Τέλος οι αμπελοοινικές επιχειρήσεις οι οποίες οινοποιούν σε εξωτερικούς συνεργάτες την παραγωγή τους αλλά εκτελούν οι ίδιοι την πώληση των οινικών τους προϊόντων δύνανται επίσης να είναι δικαιούχοι.

Επιλέξιμες για στήριξη είναι οι δαπάνες που συνδέονται με τις ακόλουθες Δράσεις:

 Ι. Παραγωγής αμπελοοινικών προϊόντων – βελτίωσης προϊόντος

ΙΙ. Ποιοτικού ελέγχου

ΙΙΙ. Εμπορίας αμπελοοινικών προϊόντων

ΙV. Επενδύσεις που συνδέονται με την εκμετάλλευση εν γένει

  1. Προστασία του περιβάλλοντος

Η παραπάνω δράση είναι υποχρεωτική, καλύπτει τουλάχιστον το 20% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου και αφορά σε επενδύσεις (αγορά/βελτίωση εξοπλισμού και υποδομών) για:

  1. εξοικονόμηση ενέργειας/βελτίωση ενεργειακής απόδοσης,
  2. παραγωγή ενέργειας για ιδιοκατανάλωση από ΑΠΕ ή βιομάζα
  3. εξοικονόμηση/μείωση κατανάλωσης ύδατος,
  4. αξιοποίηση υποπροϊόντων, παραπροϊόντων της παραγωγικής διαδικασίας
  5. μείωση εισροών στην πρωτογενή παραγωγή και μεταποίηση μέσω εξειδι- κευμένων παρεμβάσεων κυκλικής οικονομίας

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι για ένταξη στο πρόγραμμα υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά, μέσω της αντίστοιχης ψηφιακής εφαρμογής που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Α.Α.Τ., από την 10η Ιουνίου έως και την 31η Αυγούστου εκάστου έτους.

Για την αμπελοοινική περίοδο 2023-2024 οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά από την έναρξη ισχύος της παρούσας έως 24 Νοεμβρίου 2023.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να απευθύνονται στους γεωπόνους του τμήματος Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου, Δώμου Χριστίνα τμηματάρχη του τμήματος (τηλ.2467350 253), και Σερεμετίδη Αντώνιο υπεύθυνο ελεγκτή στον αμπελοοινικό τομέα(τηλ.2467350 377).


Ειδήσεις Δυτικής Μακεδονίας: Γρεβενά, Καστοριά, Κοζάνη και Φλώρινα
newage luxury wedding invitations
newage luxury baptism invitations

Most Popular

Recent Comments