Παρασκευή, 14 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήΕξελίξειςΕπιχειρηματικότηταΠαρέμβαση του Επιμελητήριου Καστοριάς

Παρέμβαση του Επιμελητήριου Καστοριάς

Ειδήσεις Δυτικής Μακεδονίας: Γρεβενά, Καστοριά, Κοζάνη και Φλώρινα

Παρέμβαση του Επιμελητήριου Καστοριάς

Εγκρίθηκε το αίτημα παράτασης του Επιμελητηρίου Καστοριάς https://www.kastoriachamber.gr/2023/10/25/aitima-paratasis για τις καταληκτικές ημερομηνίες ολοκλήρωσης του προγράμματος εξωστρεφής επιχειρηματικότητα.
Πιο συγκεκριμένα ενημερώνουμε ότι έχει δημοσιευτεί η Δέκατη (10η) Τροποποίηση της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης «Εξωστρεφής Επιχειρηματικότητα στη Δυτική Μακεδονία» στo πλαίσιo του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Η ανωτέρω σχετική απόφαση αφορά στην παράταση ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων και υποβολής αιτημάτων τροποποίησης της εν θέματι Δράσης.

Ειδικότερα, η καταληκτική ημερομηνία της περιόδου υλοποίησης του Φυσικού και Οικονομικού αντικειμένου είναι η 31/12/2023, και της υποβολής στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) του ως άνω αιτήματος τελικής επαλήθευσης – πιστοποίησης, καθώς και της προσκόμισης / αποστολής του φυσικού φακέλου, είναι μέχρι την 30/01/2024.

Επιπλέον, ο δικαιούχος έχει δικαίωμα υποβολής Αιτήματος Τροποποίησης έως και δεκαέξι (16) ημερολογιακές ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης, και συγκεκριμένα έως την 15/12/2023 (βλ. κεφάλαιο 11.1 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ- ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ).
Δείτε την Δέκατη (10η) Τροποποίηση της Αναλυτικής Πρόσκλησης, πατώντας εδώ.


Ειδήσεις Δυτικής Μακεδονίας: Γρεβενά, Καστοριά, Κοζάνη και Φλώρινα
newage luxury wedding invitations
newage luxury baptism invitations

Most Popular

Recent Comments