Τρίτη, 21 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΔυτική ΜακεδονίαΣε εξέλιξη η δημόσια διαβούλευση για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος της...

Σε εξέλιξη η δημόσια διαβούλευση για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Δυτικής Μακεδονίας, για το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027

Ειδήσεις Δυτικής Μακεδονίας: Γρεβενά, Καστοριά, Κοζάνη και Φλώρινα

Σε εξέλιξη η δημόσια διαβούλευση για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Δυτικής Μακεδονίας, για το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027

Σε εξέλιξη η δημόσια διαβούλευση για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Δυτικής Μακεδονίας, για το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιος Κασαπίδης και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας σας καλούν να συμμετάσχετε στη δημόσια διαβούλευση για την κατάρτιση του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας για την περίοδο 2021-2027.

Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, δηλαδή ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ, το οποίο για την Ελλάδα αντιστοιχεί στο Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης, γνωστό ως ΕΣΠΑ, καθορίζει πόσα χρήματα μπορεί να επενδύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε διάστημα επτά ετών σε έργα και προγράμματα που ενισχύουν το μέλλον της Ευρώπης.

Μέσα στο 2020 ξεκίνησε η διαδικασία κατάρτισης του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2021-2027.

Όπως και κατά την υλοποίηση του ΕΣΠΑ της περιόδου 2014-2020, το νέο ΕΣΠΑ θα υλοποιηθεί μέσω Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, τόσο Τομεακών, τα οποία αφορούν στη χρηματοδότηση οριζόντιων δράσεων που υλοποιούνται στο σύνολο της χώρας, όσο και Περιφερειακών, ένα για κάθε μία από τις 13 Περιφέρειες.

Συγχρόνως, η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2017) για την ενίσχυση του δικαιώματος των πολιτών σε μια Ένωση Δημοκρατικής Αλλαγής, αναφέρει τη σημασία της ενίσχυσης της συμμετοχής των πολιτών στη δημοκρατική διαδικασία της ΕΕ.

Επιπλέον, αναγνωρίζει ξεκάθαρα ότι η συμμετοχή των πολιτών στη χάραξη πολιτικής δεν αφορά μόνο την ψηφοφορία στις εκλογές, αλλά και το να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην πολιτική ζωή, με τη συνεργασία με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας, η οποία έχει την ευθύνη της κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Δυτικής Μακεδονίας για την περίοδο 2021-2027, συνέταξε ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας (www.pepdym.gr) στην ενότητα για τη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027.

Επίσης έχει αναρτηθεί και στις ιστοσελίδες της Περιφέρειας και των Περιφερειακών Ενοτήτων

(www.pdm.gov.gr, https://grevena.pdm.gov.gr/, https://kastoria.pdm.gov.gr/,

https://kozani.pdm.gov.gr/,   https://florina.pdm.gov.gr/).

Πρόκειται για ένα σύντομο ερωτηματολόγιο, το οποίο βασίζεται στους Στόχους Πολιτικής που έχουν συμφωνηθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης από όλα τα Κράτη Μέλη για την περίοδο 2021-2027.

Η διαδικασία αυτή δίνει την ευκαιρία σε κάθε πολίτη που επιθυμεί να συμμετάσχει στο σχεδιασμό του νέου ΕΣΠΑ

και να συνεισφέρει στη διαμόρφωση του μέλλοντος της Δυτικής Μακεδονίας, να εκφράσει την άποψή του.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τρέχον Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας του ΕΣΠΑ

2014-2020 και τη διαδικασία κατάρτισης του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2021-2027,

οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του

Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, στη διεύθυνση www.pepdym.gr, να

αποκτήσουν πρόσβαση σε όλο το σχετικό ενημερωτικό υλικό και να συμμετάσχουν στη δημόσια διαβούλευση.

Νέα Προγραμματική Περίοδος 2021-2027

 Στις 2 Μαΐου 2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την πρότασή της για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027 (ΠΔΠ), δηλαδή το νέο ΕΣΠΑ για την περίοδο 2021-2027 και στις 29 Μαΐου προχώρησε αντίστοιχα στην παρουσίαση της πρότασης για την Πολιτική Συνοχής και τους Κανονισμούς των Ταμείων της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, εγκαινιάζοντας επισήμως την περίοδο διαπραγμάτευσης.

Ο σχεδιασμός της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027 βρίσκεται σε εξέλιξη. Το νέο Εταιρικό Σύμφωνο για την επόμενη Προγραμματική Περίοδο (ΕΣΠΑ 2021-2027) είναι σε στάδιο διαμόρφωσης.Με την έκδοση της 2ης εγκυκλίου σχεδιασμού των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, τον Νοέμβριο του 2020, ξεκίνησε η επόμενη φάση του σχεδιασμού της προγραμματικής περιόδου 2021-2027 που περιλαμβάνει την κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Στο πλαίσιο ενημέρωσης των υπουργείων, υπηρεσιών και ενδιαφερόμενων φορέων για τις διαδικασίες διαπραγμάτευσης, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ προχώρησε στη δημιουργία κόμβου ενημέρωσης, εντός του οποίου αναρτώνται οι Κανονισμοί της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, σχετικά κείμενα, αποφάσεις, συμπεράσματα και λοιπό πληροφοριακό υλικό.  

Περισσότερες λεπτομέρειες στον κόμβο ενημέρωσης του ΕΣΠΑ 2021-2027, στη διεύθυνση:

https://www.espa.gr/el/Pages/Sxediasmos21-27.aspx

Με στόχο τη συμμετοχή όλων σε αυτήν την προσπάθεια, η ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ ετοίμασε ένα ερωτηματολόγιο, μέσω του οποίου μπορούν όλοι ανεξαιρέτως οι πολίτες, χωρίς αποκλεισμούς, να διατυπώσουν την πρότασή τους για το νέο αναπτυξιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας. Η συμμετοχή των πολιτών έχει ιδιαίτερη σημασία, προκειμένου να συνδράμουν στη διαμόρφωση ενός καλύτερου μέλλοντος για τη Δυτική Μακεδονία και στη δημιουργία μιας πιο δυναμικής, πιο σύγχρονης και πιο κοινωνικής Περιφέρειας.

Το ερωτηματολόγιο θα είναι διαθέσιμο έως 26 Φεβρουαρίου 2021 και μπορείτε να το συμπληρώσετε στον ακόλουθο σύνδεσμο, πατώντας εδώ.

stoxoikeimenaethsxediodia

Οι Στόχοι Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Περιόδου 2021-2027

Στόχος Πολιτικής 1: Μια εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού

Ο  στόχος αφορά στη διασύνδεση της έρευνας με τον παραγωγικό ιστό της χώρας, στην προσαρμογή της επιχειρηματικής δραστηριότητας στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον, στην ενδυνάμωση της καινοτομικής ικανότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στη διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση και στη διεύρυνση του εύρους των χρηματοδοτικών εργαλείων με τη δημιουργία ενός θεσμικού περιβάλλοντος φιλικού προς τις επιχειρήσεις, καθώς και στον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, του κράτους και της οικονομίας. Επίσης περιλαμβάνει την κάλυψη αναγκών σε δεξιότητες στο πλαίσιο των κατευθύνσεων της έξυπνης εξειδίκευσης, της βιομηχανικής μετάβασης και της υποστήριξης του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Ταμείο Χρηματοδότησης:  Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Στόχος Πολιτικής 2: Μια πιο πράσινη Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μέσω της προώθησης της δίκαιης μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, των πράσινων και γαλάζιων επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης των κινδύνων

Ο  στόχος αποσκοπεί στη δημιουργία μιας πιο πράσινης Ελλάδας και Ευρώπης με χαμηλές εκπομπές άνθρακα μέσω της προώθησης μέτρων ενεργειακής απόδοσης, της προαγωγής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της ανάπτυξης έξυπνων ενεργειακών συστημάτων, δικτύων και εξοπλισμού αποθήκευσης, της ορθολογικής και βιώσιμης διαχείρισης των υδάτινων πόρων, της κυκλικής οικονομίας, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης των κινδύνων, καθώς και της ενίσχυσης της βιοποικιλότητας, των πράσινων υποδομών στο αστικό περιβάλλον και της μείωσης της ρύπανσης.

Ταμεία Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), Ταμείο Συνοχής

Στόχος Πολιτικής 3: Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας και των περιφερειακών διασυνδέσεων

Ο στόχος αφορά στην ανάπτυξη ενός βιώσιμου, ασφαλούς, συνεκτικού και διαλειτουργικού συστήματος μεταφορών (οδικών, σιδηροδρομικών, θαλάσσιων), στην προώθηση της βιώσιμης πολυτροπικής αστικής κινητικότητας, καθώς και στην ενίσχυση της ψηφιακής συνδεσιμότητας (ευρυζωνικά δίκτυα, ανάπτυξη σύγχρονων δικτυακών υποδομών, οπτικών ινών και δικτύων 5G).

Ταμεία Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), Ταμείο Συνοχής

Στόχος Πολιτικής 4: Μια πιο κοινωνική Ευρώπη μέσω της υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων

Ο στόχος αφορά τους τομείς της απασχόλησης, της εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης, της υγείας και της κοινωνικής προστασίας. Περιλαμβάνει την προώθηση της εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης, καθώς και στην ανάπτυξη ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης για την αύξηση της απασχόληση και την καταπολέμηση της ανεργίας. Επίσης περιλαμβάνει την προώθηση ίσων ευκαιριών σε όλους (ιδίως γυναικών, νέων και μακροχρόνιων ανέργων), στην ενίσχυση υποδομών και δράσεων κοινωνικής προστασίας και ένταξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και στην ενίσχυση των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης.

Ταμεία Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ),      Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 

Στόχος Πολιτικής 5: Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της μέσω της προώθησης της βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης των αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών, καθώς και μέσω της στήριξης τοπικών πρωτοβουλιών

Ο στόχος  αφορά:

  • στην ενίσχυση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων σε αστικές περιοχές που προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη του αστικού ιστού, τον πολιτισμό και την ασφάλεια,
  • στην εφαρμογή ολοκληρωμένων στρατηγικών στις ορεινές, αγροτικές και παράκτιες περιοχές που στοχεύουν στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην προσβασιμότητα και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς,
  • στην εφαρμογή ολοκληρωμένων στρατηγικών στις νησιωτικές περιοχές και συμπλέγματα νησιών που στοχεύουν στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην προσβασιμότητα, στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και στην αξιοποίηση των προοπτικών τους,
  • σε ολοκληρωμένες στρατηγικές σε περιοχές που εμφανίζουν χωρική και θεματική συνέχεια, με δυνατότητα αξιοποίησης πλουτοπαραγωγικών πόρων και ιδιαίτερων τοπικών χαρακτηριστικών -πολιτιστικών, τοπικής παραγωγής, τουριστικής δραστηριότητας. 

Ταμεία Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 

2. Ευρωπαϊκά Κείμενα 

  1. Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2020: Country Report Greece 2019 (pdf, 1,4 MB)
  2. Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2020 (pdf, 2,9 MB)
  3. Σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Ελλάδας του 2019 (pdf, 0,4 MB)
  4. Ανακοίνωση Επιτροπής για Ενισχυμένη Εποπτεία (pdf, 0,5 MB)

3.Κανονισμοί

1a. Πρόταση Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2021-2027 (rar, 2,6 MB)

1b. Κανονισμός Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2021-2027 (pdf, 0,5 MB)

2a. Πρόταση Κανονισμού Κοινών Διατάξεων (rar, 3 MB)

2b. Τροποποίηση Πρότασης Κανονισμού Κοινών Διατάξεων (rar, 1,18 MB)

3, Πρόταση Κανονισμού ΕΤΠΑ & Ταμείου Συνοχής (rar, 0,6 MB)

4. Πρόταση Κανονισμού EKT plus (rar, 1, 1 MB)

5. Πρόταση Κανονισμού ETΘA (pdf, 1,7 MB)

6. Πρόταση Κανονισμού EES (rar, 1,7 MB)

7. Πρόταση Κανονισμού Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης (rar, 0,2 MB)

 4.Εγκύκλιοι

Η 1η Εγκύκλιος αποτελεί έγγραφο αναφοράς, όπου παρουσιάζεται με περιεκτικό τρόπο το προγραμματικό πλαίσιο (θεσμικό, κανονιστικό, οικονομικό) εντός του οποίου θα σχεδιαστούν τόσο το νέο ΕΣΠΑ όσο και τα Επιχειρησιακά Προγράμματά του.

Η 2η Εγκύκλιος που περιέχει τις βασικές αρχές που θα διέπουν τη δομή και το περιεχόμενο των προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 που θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο + (ΕΚΤ+), το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ).

1η εγκύκλιος σχεδιασμού Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (pdf, 0,3 MB)

2η εγκύκλιος σχεδιασμού Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (rar, 0,7 MB)

5. Εθνικές Στρατηγικές / Σχέδια Δράσης

1. Εθνική Στρατηγική για τη Βιώσιμη και Δίκαιη Ανάπτυξη 2030 (05/2019) (pdf, 2,7 MB)

2. Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2019 (04/2019) (pdf, 1,6 MB)  

3. Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα – ΕΣΕΚ (pdf, 13,9 MB)  

4. Εθνική Στρατηγική Κλιματικής Αλλαγής (pdf, 2 MB) 

5. Εθνικό Σχέδιο αύξησης κτιρίων με μηδέν κατανάλωση ενέργειας (pdf, 1,1 MB)

6. 4o Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης – ΕΣΔΕΑ _ 2018 (pdf, 0,4 MB)

7. Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών (pdf, 5,1 MB)

8. Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών 2014 – 2025_ 1η Αναθεώρηση       (pdf, 3,4 MB)

9. Εθνικό Πλαίσιο Πολιτικής για Εναλλακτικά Καύσιμα Μεταφορών (pdf, 6,2 MB)

10. Εθνική Στρατηγική για την Κυκλική Οικονομία (pdf, 0,7 MB)

11. Εθνική Στρατηγική για την Βιοποικιλότητα (pdf, 4,4 MB)

12. Εθνική Στρατηγική για τα Δάση (pdf, 0,2 MB)

13. Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Διαχείρισης Αστικών Λυμάτων (pdf, 1,2 MB)

14. Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων – ΕΣΔΑ (pdf, 11,1 MB)

15. Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη (pdf, 1,6 MB)

16. Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά (pdf, 3,1 MB)

17. Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 2016-2021 (pdf 3,8 MB) 

18a. Master Plan για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση – 1ο draft (rar, 22,5 MB)

18b. Master Plan για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση (pdf, 1,8 MB) Master Plan για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση (pdf, 1,8 MB)

6.Περιφερειακές Στρατηγικές / Σχέδια Δράσης

1. Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

2. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) (rar, 11,2 MB)

3. Μελέτη δημιουργίας θερμοκοιτίδων νέων καινοτόμων επιχειρήσεων με έμφαση στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (rar, 9,9 MB)

4. Σχέδιο Δράσης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τη Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης των Δημοσίων Κτιρίων (pdf, 3,7 MB)

5. Στρατηγική Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την Αξιοποίηση της Βιομάζας με έμφαση στην τηλεθέρμανση (rar, 6,1 MB)

6. Περιφερειακό Σχέδιο Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Δυτικής Μακεδονίας (rar, 109 MB)

7. Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας (pdf, 47,5 MB)

8. Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών, ΥΔ Δυτικής Μακεδονίας (pdf, 18,4 MB)

9. Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (rar, 26,9 MB)

10a. Σχέδιο Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (pdf, 23,4 MB)

10b. Ετήσια Έκθεση Ανταγωνιστικότητας και Διαρθρωτικής Προσαρμογής στον τομέα Τουρισμού για το έτος 2019 – Περιφέρεια Δυτικής    Μακεδονίας (pdf, 3,4 MB)

11a. Σχέδιο Δράσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την Βιοποικιλότητα (rar, 21 MB)

11b.Τελική Έκθεση Πορείας Δράσεων Βιοποικιλότητας μέχρι 30/06/20 (rar, 2,5 MB)

12. Περιφερειακή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης (ΠΕΣΚΕ) (rar, 9,2 MB)

Για περισσότερες μελέτες στο Αποθετήριο Αναπτυξιακών Μελετών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:  https://pta.pdm.gr/studies/

7.Σχεδιασμός Επιχειρησιακού Προγράμματος

1.Πρόταση Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων του Εταιρικού Συμφώνου Ανάπτυξης 2021-2027 (Δεκ. 2019) (pdf, 0,6 MB)

2α.Πρόταση του ΟΟΣΑ για την Περιφερειακή Πολιτική της Ελλάδας μετά το 2020 (Πλήρης Μελέτη στην αγγλική γλώσσα) (pdf, 7,3 MB)

2β.Πρόταση του ΟΟΣΑ για την Περιφερειακή Πολιτική της Ελλάδας μετά το 2020 (Συνοπτική Παρουσίαση) (pdf, 0,5 MB)

2γ.Ταυτότητα των 13 Ελληνικών Περιφερειών (Regional Profiles) (pdf,6,4 MB)

3. 1ο Σχέδιο του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης 2021 – 2027 (Δεκ. 2020) (pdf, 0,6 MB)

Σχετικά Έγγραφα

Ενημερωτική συνάντηση για την προετοιμασία της πρότασης της Περιφέρειας για την ωρίμανση έργων της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027 (11-2018) (rar, 2,5 MB)

Ενημερωτική Συνάντηση για την Προετοιμασία της Πρότασης Κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής της ΠΔΜ για τη νέα ΠΠ 2021-2027 (10-2019) (rar, 1,7 MB) 

8. Διαβούλευση Πολιτών 

Ερωτηματολόγιο διαβούλευσης πολιτών για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027 ( Online )

δημόσια διαβούλευση για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Δυτικής Μακεδονίας δημόσια διαβούλευση για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Δυτικής Μακεδονίας δημόσια διαβούλευση για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Δυτικής Μακεδονίας δημόσια διαβούλευση για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Δυτικής Μακεδονίας δημόσια διαβούλευση για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Δυτικής Μακεδονίας δημόσια διαβούλευση για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Δυτικής Μακεδονίας


Ειδήσεις Δυτικής Μακεδονίας: Γρεβενά, Καστοριά, Κοζάνη και Φλώρινα
RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments