Πέμπτη, 30 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΔυτική ΜακεδονίαΚέντρο Μελισσοκομίας Δυτ.Μακεδονίας: Αντικατάσταση κυψελών & Κινητών Βάσεων-Οικονομική Ενίσχυση Νομαδικής Μελισσοκομίας

Κέντρο Μελισσοκομίας Δυτ.Μακεδονίας: Αντικατάσταση κυψελών & Κινητών Βάσεων-Οικονομική Ενίσχυση Νομαδικής Μελισσοκομίας

Ειδήσεις Δυτικής Μακεδονίας: Γρεβενά, Καστοριά, Κοζάνη και Φλώρινα

Κέντρο Μελισσοκομίας Δυτ.Μακεδονίας: Αντικατάσταση κυψελών & Κινητών Βάσεων-Οικονομική Ενίσχυση Νομαδικής Μελισσοκομίας

Καταληκτική ημερομηνία ψηφιακής υποβολής των αιτήσεων 30/05/2024

Οι δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται για την υποβολή της αίτησης στο Κέντρο Μελισσοκομίας  αποστέλλοντας σε αυτό τα δικαιολογητικά είτε με email (σκαναρισμένα από τα πρωτότυπα) είτε με courier-ταχυδρομείο.

Στοιχεία Κέντρου Μελισσοκομίας :

Τηλέφωνο: 2461021444 ώρες 09:00-15:00  E–MAIL: [email protected]

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν και μόνοι τους την αίτηση (με δική τους ευθύνη) με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε ειδική ψηφιακή εφαρμογή η οποία παρέχεται μέσω Gov.gr.

*Σε περίπτωση που υπάρχουν μελισσοκόμοι οι οποίοι είχαν χάσει τα μελισσοσμήνη τους στις πλημμύρες στη Θεσσαλία να επικοινωνήσουν με το Κέντρο Μελισσοκομίας καθώς ισχύουν διαφορετικές προϋποθέσεις.

ΔΡΑΣΗ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ

Δικαιούχοι της Δράσης:

Όλοι οι ενεργοί μελισσοκόμοι με τουλάχιστον 20 κατεχόμενες κυψέλες (Αίτηση Κατεχόμενων Κυψελών 2023).

Επιλέξιμες Δαπάνες για το έτος 2024:

1.       «Κυψέλη πλήρης» (γονοφωλιά, ξύλινη), σε ποσοστό 10% επί των κατεχόμενων κυψελών. και/ή

2.       Μεμονωμένες κινητές βάσεις (ξύλινες ή πλαστικές) σε ποσοστό 20% επί των κατεχόμενων κυψελών.

*Κυψέλες και Βάσεις πρέπει να αναγράφουν σε εμφανές σημείο και με ανεξίτηλο ή αναπόσπαστο τρόπο «Καν.2021/2115/-2024»

Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Υποβολή Αίτησης

Πρωτότυπα παραστατικά αγοράς κυψελών και κινητών βάσεων με ημερομηνία έκδοσης από 16/10/2023 έως 30/05/2023.

Στα πρωτότυπα παραστατικά αγοράς κυψελών και βάσεων πρέπει να αναγράφεται με μέριμνα του ΕΚΔΟΤΗ στο πεδίο περιγραφής είδους ή στις παρατηρήσεις το  κείμενο: “Χρηματοδοτούμενο στο πλαίσιο του Καν (ΕΕ) 2021/2115/ έτος ενίσχυσης 2024″.

Τιμολόγια «επί πιστώσει» θα πρέπει να συνοδεύονται από εξοφλητική απόδειξη και καταθετήριο αν η καθαρή τους αξία υπερβαίνει τα 500€

ΔΡΑΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ

Δικαιούχοι της Δράσης:

Όλοι οι ενεργοί επαγγελματίες αγρότες με τουλάχιστον 110 μελισσοσμήνη στην κατοχή τους (σύμφωνα με τις κατεχόμενες κυψέλες του 2023)

  1. Επαγγελματίες αγρότες με ενεργό ΚΑΔ (παραγωγή φυσικού μελιού και λοιπών προϊόντων ή αγρότες ειδικού καθεστώτος) και ακαθάριστη αξία συνολικής γεωργικής παραγωγής τουλάχιστον 5.000€
  2. Νεοεισερχόμενοι επαγγελματίες αγρότες (ένταξη του τελευταίους 24 μήνες) με ενεργό ΚΑΔ, χωρίς την απαίτηση των 5.000€
  3. Συνταξιούχοι ΟΓΑ με ενεργό ΚΑΔ και ακαθάριστη αξία συνολικής γεωργικής παραγωγής τουλάχιστον 5.000€
  4. Νομικά πρόσωπα: επικοινωνία με Κέντρο Μελισσοκομίας για λεπτομέρειες.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

1.       Βεβαίωση ΜΑΕΕ ως επαγγελματίας αγρότης

Για νεοεισερχόμενους: ΜΑΕΕ νεοεισερχόμενου που να αναφέρει ΧΡΗΣΗ: Ενίσχυση Νομαδικής Μελισσοκομίας.

Για συνταξιούχους ΟΓΑ: αποδεικτικό συνταξιοδότησης-ασφάλισης ΟΓΑ

2.       Το πιο πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα με ακαθάριστη αξία ετήσιας οικογενειακής γεωργικής παραγωγής μεγαλύτερη των 5.000€. Όχι για νεοεισερχόμενους.

3.       Φωτοαντίγραφο της άδειας Φ.Ι.Χ. Όσοι έχουν δικό τους ΦΙΧ.

4.       Έγγραφο από την ΑΑΔΕ από το οποίο προκύπτουν οι απαιτούμενοι ΚΑΔ δηλαδή η δραστηριότητα της επιχείρησης (Στοιχεία Επιχείρησης με κωδικούς taxis από το myaade).

5.       Δελτία αποστολής, σύμφωνα με τον ΚΦΒΣ και αποκόμματα διοδίων εφόσον είχε η διαδρομή (Σε περίπτωση που η μετακίνηση πραγματοποιήθηκε με ΦΙΧ.

6.       Φορτωτικές, σύμφωνα με τον ΚΦΒΣ ( Στην περίπτωση που η μετακίνηση γίνεται με ΦΔΧ).

* Η μετακίνηση θα πρέπει να γίνεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 50χλμ και να έχει πραγματοποιηθεί από 16/10/2023 έως 30/05/2024

**Τα πρωτότυπα παραστατικά (Δελτία Αποστολής-φορτωτικές)  θα πρέπει να αναγράφουν από τον εκδότη : «Χρηματοδοτούμενο στο πλαίσιο του Καν(ΕΕ) 2021/2015/έτος ενίσχυσης 2024»


Ειδήσεις Δυτικής Μακεδονίας: Γρεβενά, Καστοριά, Κοζάνη και Φλώρινα
RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments