Κυριακή, 26 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΔυτική ΜακεδονίαΔυτική Μακεδονία | 87 αιτήσεις χρηματοδότησης συνολικού αιτούμενου χρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού 9.968.094,03€

Δυτική Μακεδονία | 87 αιτήσεις χρηματοδότησης συνολικού αιτούμενου χρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού 9.968.094,03€

Ειδήσεις Δυτικής Μακεδονίας: Γρεβενά, Καστοριά, Κοζάνη και Φλώρινα

Εξωστρεφής Επιχειρηματικότητα στη Δυτική Μακεδονία: υποβλήθηκαν συνολικά 87 αιτήσεις χρηματοδότησης υπερκαλύπτοντας τη διαθέσιμη δημόσια δαπάνη της Δράσης

Εξωστρεφής Επιχειρηματικότητα στη Δυτική Μακεδονία: υποβλήθηκαν συνολικά 87 αιτήσεις χρηματοδότησης υπερκαλύπτοντας τη διαθέσιμη δημόσια δαπάνη της Δράσης

ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ, αρμόδιος εταίρος του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Δυτική Μακεδονία” (ΕΠ ΔΜ) του ΕΣΠΑ 2014-2020 – ΕΦΕΠΑΕ ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο της Πρόσκλησης της Δράσης «Εξωστρεφής Επιχειρηματικότητα στη Δυτική Μακεδονία» του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΠ ΠΔΜ) του ΕΣΠΑ 2014-2020 υποβλήθηκαν 87 αιτήσεις χρηματοδότησης συνολικού αιτούμενου χρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού 9.968.094,03 € και αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 6.976.185,81 € υπερκαλύπτοντας τη διαθέσιμη δημόσια δαπάνη των 4,5 εκ. ευρώ της Δράσης.

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 15:00.

Πίνακας Περιφερειακής Κατανομή Υποβληθεισών Αιτήσεων Χρηματοδότησης ανά Περιφερειακή Ενότητα στη Δράση ««Εξωστρεφής Επιχειρηματικότητα στη Δυτική Μακεδονία» του ΕΠ/ΠΔΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020

Το προσεχές διάστημα θα ξεκινήσει ο έλεγχος πληρότητας των δικαιολογητικών και των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής ενώ μετά θα διεξαχθεί η τεχνική αξιολόγηση των προτάσεων, ανά ομάδα κριτηρίων, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.

Υπενθυμίζεται ότι, η συγκεκριμένη Δράση έχει στόχο την ενίσχυση υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση μικρών, πολύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για τη βελτίωση της εξωστρέφειας και της επιχειρηματικότητας, με προτεραιότητα στους τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3), για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, εκτός των περιοχών παρέμβασης των Επιχειρησιακών Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΕΣΒΑΑ).

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης (Δημόσια Δαπάνη) ανέρχεται σε 4.500.000€, εκ των οποίων τα 1.000.000€ αντιστοιχούν σε επιχειρήσεις που θα υλοποιήσουν την επένδυση τους σε περιοχές Ολοκληρωμένης Χωρικής Παρέμβασης (ΟΧΕ), αξιοποίησης των λιμνών Δυτικής Μακεδονίας. Η ανωτέρω αναφερόμενη Δημόσια Δαπάνη κατανέμεται οριζόντια ως ακολούθως :  κατά 70% δηλαδή μέχρι και 3.150.000€ για τα επιχειρηματικά που υποβάλλονται από υφιστάμενες επιχειρήσεις και  κατά 30% δηλαδή μέχρι και 1.350.000€ για τα επιχειρηματικά σχέδια που υποβάλλονται από νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 15.000€ έως 280.000€ και το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο 70% του εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.

Επιλέξιμες δαπάνες με συγκεκριμένα ανώτατα ποσοστά στο προϋπολογισμό κάθε επενδυτικού σχεδίου είναι : Αγορά εξοπλισμού, Προμήθεια λογισμικού και εξοπλισμού ΤΠΕ, Ενέργειες σχεδιασμού και πιστοποίησης προϊόντων – Ενέργειες ποιότητας / πιστοποίησης διαχειριστικών συστημάτων, Πνευματική ιδιοκτησία – Ευρεσιτεχνίες – Μεταφορά Τεχνογνωσίας, Συσκευασία – Ετικέτα – Branding, Ενέργειες προβολής & επικοινωνίας σε αγορές – στόχους, Ενέργειες Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού.

Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης(ΕΕ) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του ΕΠ ΠΔΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Βασικές ΠληροφορίεςΕπισημαίνεται ότι για πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη και υλοποίηση της Δράσης οι υποψήφιοι Δικαιούχοι μπορούν να επικοινωνούν με :

α) την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ/EΦΕΠΑΕ (τηλ 2310-480.000, www.kepa-anem.gr, e-mail: [email protected], [email protected] και

β) την ΑΝΚΟ (Παράρτημα της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ/ΕΦΕΠΑΕ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας), τηλ. 2461/24022 , [email protected].

Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν ηλεκτρονικά το ερώτημά τους μέσω της ιστοσελίδας www.kepa-anem.gr (πεδίο Στείλε το ερώτημά σου στη διεύθυνση: https://kepa-anem.gr/steile-to-erotima-sou/).

EENΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. – ΑΝΚΟ
Μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Enterprise Europe Network – Hellas Σημείο Πληροφόρησης ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ/ΕΦΕΠΑΕ για Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &ΕΠΑΝΕΚ,ΕΣΠΑ 2014-2020 Φον Καραγιάννη 1-3
50100 Κοζάνη
Τηλ.: +30 24610 24022
Φαξ: +30 24610 49210 E-mail: [email protected]

Web Sites: http://www.anko-eunet.gr/
http://www.enterprise-hellas.gr/

Ειδήσεις Δυτικής Μακεδονίας: Γρεβενά, Καστοριά, Κοζάνη και Φλώρινα
RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments