Τρίτη, 16 Ιουλίου, 2024
88η ΔΕΘ
newage invitations newamazingideas Προσκλητήρια γάμου και βάπτισης Γάμος Βάπτιση Πρωτόγερος Πέτρος Πρωτόγερου Κατερίνα 2467081694
ΑρχικήΕξελίξειςΟικονομίαΛύση στο πρόβλημα λειτουργίας των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων

Λύση στο πρόβλημα λειτουργίας των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων

Ειδήσεις Δυτικής Μακεδονίας: Γρεβενά, Καστοριά, Κοζάνη και Φλώρινα

Λύση στο πρόβλημα λειτουργίας των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων

Με τροπολογία ο Λιβανός δίνει λύση στο πρόβλημα λειτουργίας των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων

  • Παρατείνεται με απόφαση Περιφερειάρχη η θητεία των ΔΣ
  • Έγκριση του προϋπολογισμού δια περιφοράς ή με τηλεδιάσκεψη από τη Γενική Συνέλευση

Λύση σε ένα μείζον πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων δίνει με νομοθετική ρύθμιση που κατέθεσε στη Βουλή ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιος Λιβανός.

Ανταποκρινόμενος σε αίτημα των ΟΕΒ όλης της χώρας ο κ. Λιβανός με τη συγκεκριμένη τροπολογία που περιλαμβάνεται σε νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών  «Κύρωση Σύμβασης Διανομής Ακινήτου – Σύστασης Δικαιώματος Επιφανείας Ακινήτου Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά και ρύθμιση συναφών θεμάτων», δίνει λύση στα διοικητικά προβλήματα που έχουν προκύψει από την αδυναμία σύγκλησης Γενικών Συνελεύσεων λόγω παράτασης των μέτρων για αποφυγή της πανδημίας.

Με την τροπολογία δίνεται η δυνατότητα στον οικείο Περιφερειάρχη να παρατείνει τη θητεία των υφισταμένων ΔΣ από την ημερομηνία λήξης της μέχρι την ανάδειξη των νέων ΔΣ και το αργότερο έως την 30η.6.2021. Η διάρκεια της παράτασης της θητείας των ΔΣ δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των δύο (2) μηνών, με δυνατότητα εκ νέου παράτασης, αν εξακολουθούν να ισχύουν τα έκτακτα μέτρα.

Επίσης με την τροπολογία προβλέπεται ότι η λήψη της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης για την έγκριση του προϋπολογισμού του Τ.Ο.Ε.Β. μπορεί να λάβει χώρα είτε δια περιφοράς είτε δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο.

Σημειώνεται ότι τα περιοριστικά μέτρα είχαν ως αποτέλεσμα να καταστήσουν προβληματική τη λειτουργία των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων και την αδυναμία έγκρισης των προϋπολογισμών τους.

Η ρύθμιση που έφερε στη Βουλή και αναμένεται να εγκριθεί την Τρίτη στη Βουλή, προβλέπει:

1. Η θητεία των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων (ΔΣ) των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Ο.Ε.Β.), εφόσον έχει λήξει ή λήγει κατά την περίοδο από 3.11.2020 έως 31.5.2021, ενόσω βρίσκονται σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τα οποία δεν επιτρέπουν την ασφαλή διεξαγωγή των εκλογών και των λοιπών διαδικασιών για την ανάδειξη νέων ΔΣ και στο μεταξύ δεν έχουν διενεργηθεί αρχαιρεσίες, δύναται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη να παραταθεί από την ημερομηνία λήξης της μέχρι την ανάδειξη των νέων ΔΣ και το αργότερο έως την 30η 6.2021. Η διάρκεια της παράτασης της θητείας των ΔΣ δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των δύο (2) μηνών, με δυνατότητα εκ νέου παράτασης, αν εξακολουθούν να ισχύουν τα έκτακτα μέτρα του πρώτου εδαφίου. Οι Ο.Ε.Β. και οι εποπτεύουσες υπηρεσίες της οικείας Περιφέρειας μεριμνούν αμελλητί για την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάδειξης νέων ΔΣ, όταν είναι δυνατή η ασφαλής πραγματοποίησή τους βάσει των υφιστάμενων μέτρων για τον περιορισμό της πανδημίας του κορωνοϊού COVID- 19. Με την ανάδειξη των νέων ΔΣ λήγει αυτοδικαίως η παραταθείσα θητεία των ΔΣ του πρώτου εδαφίου.

2. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, τα οποία δεν επιτρέπουν την ασφαλή πραγματοποίηση της τακτικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ΓΣ) των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) σύμφωνα με το άρθρο 20 του από 13.9.1959 β.δ. (Α ́ 243), η λήψη της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης για την έγκριση του προϋπολογισμού του Τ.Ο.Ε.Β. μπορεί να λάβει χώρα είτε δια περιφοράς είτε δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δύναται να καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος και, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, δύναται να παρατείνονται οι προθεσμίες και να τροποποιούνται οι ημερομηνίες του παρόντος.


Ειδήσεις Δυτικής Μακεδονίας: Γρεβενά, Καστοριά, Κοζάνη και Φλώρινα
newage luxury wedding invitations
newage luxury baptism invitations

Most Popular

Recent Comments