30 Σεπτεμβρίου, 2022

enimerosou.gr

Τελευταία νέα, ειδήσεις, εξελίξεις, ενημέρωση

Το πιο σύγχρονο και νέο καινοτόμο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας "Φορολογικό και Οικονομικό Δίκαιο των Επιχειρήσεων: Ενωσιακό και Ελληνικό Πλαίσιο"

Φορολογικό και Οικονομικό Δίκαιο των Επιχειρήσεων: Ενωσιακό και Ελληνικό Πλαίσιο

Εάν σας άρεσε, κοινοποιήστε το άρθρο

Το πιο σύγχρονο και νέο καινοτόμο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας “Φορολογικό και Οικονομικό Δίκαιο των Επιχειρήσεων: Ενωσιακό και Ελληνικό Πλαίσιο”

(MSc in Tax and Business Law: European and Greek framework) ΦΕΚ Β’ 4496/25-8-2022

Oι συνεχείς αλλαγές στη νομοθεσία των επιχειρήσεων αλλά και η φοροτεχνική και λογιστική αντιμετώπιση των αλλαγών αυτών συνηγόρησαν στην ίδρυση ενός νέου καινοτόμου προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών με τη συνέργεια των Τμημάτων Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (ΛΧ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Η ανάγκη ίδρυσης του ΠΜΣ συνίσταται στην συνεχιζόμενη οικονομική κρίση η οποία επιδεινώθηκε με την πανδημία και ωθεί την ανάγκη για ολιστικές μεταρρυθμίσεις που σκοπό έχουν την αποτελεσματικότερη προσέγγιση των οικονομικών δεδομένων με έμφαση στη συνεχή αλλαγή της φορολογικής και οικονομικής νομοθεσίας των επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση στη φοροτεχνική-λογιστική αντιμετώπιση. Η χώρα έχει βιώσει και βιώνει ένα εναλλακτικό μοντέλο ενοποίησης των λογιστικών πρακτικών τόσο με τα Ευρωπαϊκά όσο και με τα Αμερικανικά λογιστικά και ελεγκτικά πρότυπα. Ο κυκεώνας των νομοθετικών ρυθμίσεων έχει αναδομήσει το ρυθμιστικό πλαίσιο και τις θεμελιώδεις αρχές της νομοθεσίας, της λογιστικής, της φοροτεχνικής και της διοικητικής-κυβερνητικής των επιχειρήσεων στη χώρα και έχει καταστήσει την εναλλαγή των προτύπων ως αναπόσπαστο μέρος των μεταρρυθμίσεων.

 Σε αντιδιαστολή με τα Eυρωπαϊκά και Aμερικανικά μεταπτυχιακά προγράμματα, το μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα είναι προσαρμοσμένο ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες τάσεις και απαιτήσεις της ψηφιακής οικονομίας, παραθέτοντας σε στέρεες βάσεις τόσο τη θεωρία της φοροτεχνικής (εφαρμοσμένης λογιστικο-ελεγκτικής και συμβουλευτικής) όσο και της νομοθεσίας των επιχειρήσεων. Δίνει τη δυνατότητα όχι μόνο για πλήρη κατανόηση και εφαρμογή των γνώσεων της ελληνικής φορολογικής και οικονομικής νομοθεσίας αλλά και της ευρωπαϊκής μέσω των εξειδικευμένων μαθημάτων, που συνδυάζουν τη θεωρία με την πρακτική της εφαρμογή, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ερευνητικού στελεχιακού δυναμικού υψηλού επιπέδου.

Ειδικότερα, το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Φορολογικό και Οικονομικό Δίκαιο των Επιχειρήσεων με την έμφαση τόσο στην Ενωσιακή όσο και στην Ελληνική νομοθεσία, θεωρείται το κατάλληλο πρόγραμμα για παρακολούθηση τόσο από αποφοίτους Νομικών και Οικονομικών σχολών, Λογιστικής, Χρηματοοικονομικής, Τραπεζικής, Ελεγκτικής ή Διοίκησης Επιχειρήσεων αλλά και όσο από αποφοίτους άλλων ειδικοτήτων, προσφέροντας την κατάλληλη ευελιξία για την παρακολούθηση των μαθημάτων. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα είναι ακόμη κατάλληλο και για αλλοδαπούς φοιτητές γιατί υπάρχει η δυνατότητα να προσφέρονται όλα τα μαθήματα και στην Αγγλική γλώσσα καθιστώντας κατάλληλο και προσιτό σε ένα ευρύ φάσμα φοιτητών τόσο από τις γειτονικές βαλκανικές χώρες όσο και από τις χώρες της ανατολικής μεσογείου.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές επικοινωνήστε:

τηλ. 2461068110, 2461068113 (9:00-14:00) –

email: mscforoslaw@uowm.gr, mscforoslaw@gmail.com

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ


Εάν σας άρεσε, κοινοποιήστε το άρθρο